Home » Filosofiska undersökningar by Ludwig Wittgenstein
Filosofiska undersökningar Ludwig Wittgenstein

Filosofiska undersökningar

Ludwig Wittgenstein

Published
ISBN :
Hardcover
278 pages
Enter answer

 About the Book 

Filosofiska undersökningar publicerades två år efter Wittgensteins död och är det viktigaste arbetet från hans sena period. Boken har haft ett enormt inflytande och påverkat utvecklingen inom nästan alla filosofins områden. Här lägger han fram sinaMoreFilosofiska undersökningar publicerades två år efter Wittgensteins död och är det viktigaste arbetet från hans sena period. Boken har haft ett enormt inflytande och påverkat utvecklingen inom nästan alla filosofins områden. Här lägger han fram sina nya idéer om språklig mening som användning snarare än avbildning, om relationen mellan våra inre liv och våra yttre handlingar och om filosofin som en terapi för filosofiska problem, snarare än en teoretisk verksamhet.”En bild höll oss fångna. Och vi kunde inte slippa ut, ty den var inbyggd i vårt språk och detta tycktes obönhörligt upprepa den för oss.”